Mimar

Mimarlar; tasarlama, eski yapıları restore etme gibi birçok alanda görev alırlar.  Estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak her türlü yapının tasarımını kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarımını yapan ve yapımını denetleme yetkisine sahip olan mesleğe mimarlık denilmektedir. Mimarlar Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskan Bakanlığı, İller Bankası gibi birçok kurumda ve özelde çalışabilirler.

Mimarlarda iş verenlerin aradığı bazı genel nitelikler şöyle sıralanabilir; Üç boyutlu düşünme ve geliştirme yeteneğine sahip olmak, Adobe Photoshop, SketchUp, 3d Studio VIZ gibi programları kullanabilmek, Görsel farkındalığı olan ve detaylara dikkat eden olarak gösterilebilir. Mimarların Kullandığı Bazı Programlar ise 3D Max, 3D Studio Max, D Tasarım ve Modelleme Uygulaması, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop olarak sıralanabilir.

2024 Mimar Maaşları ne kadar?

Çalışan Mimar Maaşı, Asgari geçim indirimi (AGİ), prim ve diğer ödeneklerine göre farklılık gösterir. Anonim olarak gönderilen verilere göre göre Ortalama mimar maaşı 19.220 TL-79.700 TL olarak söylenebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir